REGULAMIN PRZYJĘCIA URODZINOWEGO

1.Zamawiający jest zobowiązany do posiadania zgody rodzica lub opiekuna każdego z gości imprezy urodzinowej na korzystanie z urządzeń Parku Piekarczyka
2. Urodziny odbywają się w Parku Piekarczyka Zabawa i Ruch przy ul. Kowalskiej 19 w Elblągu.
3. Organizatorem imprezy jest osoba zamawiająca usługę.
4. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie.
5. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu ankiety urodzinowej oraz wpłaceniu zaliczki.
6. Rezerwacja terminu urodzin bez zaliczki utrzymywana jest 3 dni.
7. Zaliczka wpłacona przez zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotna.
8. Wysokość zaliczki wynosi 50% kosztu całkowitego pakietu urodzinowego, w przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie.
9. Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest wydzielony pokoik urodzinowy. Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 2 godz. (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
10. W pakietach urodzinowych minimalna liczba opłaconych gości to 9 osób. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej opłaty za 9 dzieci.

11.Kolejne dzieci ( powyżej limitu pakietu ) opłata za wejściówki pobierana jest zgodnie z cennikiem/pakietem.

12. W każdym pakiecie urodzinowym przysługuje prezent dla jednego solenizanta, jeśli jest więcej solenizantów zamawiający musi wykupić wejściówki/prezenty dla kolejnych solenizantów (2 wejściówka w cenie 25 zł).
13. Rozliczenie urodzin, następuje w dniu imprezy, po rozpoczęciu się przyjęcia urodzinowego.
14.Park Piekarczyka zabrania wnoszenia własnych napojów na urodziny.
15. Poczęstunek (zgodny z zawartością pakietu), który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, ciasto) serwowany jest zgodnie z opłatą obowiązującą w kawiarni.
16. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów bezpieczeństwa oraz higienicznych musi być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.
17. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych oraz szampana typu „PICCOLO” itp.
18. Park Piekarczyka zezwala na dostarczenie własnego tortu przez Zamawiającego jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.
19. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, tortu należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami.
20. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o ilości gości powyżej 9 osób najpóźniej 3 dni przed imprezą.
21. W przypadku powiększenia listy gości w dniu imprezy Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
22. Park Piekarczyka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kawiarni.
23. Za gości uważane są dzieci od 2 roku życia.
25. Brak zgody rodzica lub opiekuna na korzystanie z urządzeń może skutkować odmową wstępu do Parku Piekarczyka.
26. Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do Parku Piekarczyka.
27. Obowiązuje zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej.
28. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
29. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązują zasady zawarte w REGULAMINIE Parku Piekarczyka.