REGULAMIN RODZICA

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę nałożyć skarpetki bądź folię ochronną na obuwie.
2. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi.
3. Potwierdzeniem prawa do przebywania w parku przez dziecko jest transponder ( karta lub zegarek).
4. Czasu pobytu dziecka w parku zabaw pilnuje rodzic/opiekun.
5. Pamiętaj, że na teren przeznaczony do zabawy nie można wnosić jedzenia oraz napojów, a zakupione produkty spożywcze w naszej kawiarence mogą być spożywane jedynie przy stolikach.
6. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, spinek, zegarków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się innych dzieci.
7. Prosimy o ZAKŁADANIE PIELUCH JEDNORAZOWYCH dzieciom, które są na etapie nauki samodzielnego załatwiana się.